Digitala fotograferingstekniker förenklas på nätet

Det finns mycket att lära när det gäller fotografering, digital fotograferingsteknik hänför sig till olika sätt att förbättra din digitala fotografering och gör det möjligt för dig att uppnå ett visst utseende eller specialeffekter i dina fotografier.

Några av dessa tekniker är ganska avancerade och kräver därför noggrann förklaring. Intravision ger er omfattande information om flera digitala fotograferingstekniker på ett sätt som är lätt att förstå.

Belysning

Belysning utnyttjas, vilket är grundläggande i digital fotograferingsteknik, därför att fotografering handlar om ljussättning, eftersom vilket ljus som infaller på ett motiv är mycket viktigt.

Tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen ger solljus den mest önskvärda effekten i de flesta fotografier. Blixten i en kamera bör aldrig användas för digital fotografering, utom i verkliga nödsituationer, eftersom blixten producerar fruktansvärda skuggor och fruktande röda ögon.

Korrekt användning av slutartider och bländare kräver en god förståelse av vitala digitala fotograferingstekniker.

Denna webbplats har tillgängliga väldefinierade och detaljerad information om alla aspekter av exponering som verkligen kommer att förbättra kvaliteten på dina digitala bilder.

Slutartid och slutarhastighet

Slutartiden innebär ljusflödet in till sensorn. Ju längre tid du har slutaren öppen, desto mer ljus träffar sensorn.

Tiden du håller slutaren öppen kallas även ibland för slutarhastighet.

Det finns ingen standardiserad slutartid som passar för alla bilder.

Som oftast kan vi säga att desto snabbare slutartid, desto skarpare bild får vi. Korta slutartider är mer lämpade för snabbrörliga objekt medan lägre hastigheter är bättre lämpade för statiska eller långsamma objekt, eftersom det kommer ge bättre skärpedjup. Längre slutartider kan också användas för att ge suddiga effekter på snabbrörliga objekt.

Skärpedjup

Aperture hänvisar till storleken av öppningen i objektivet när en bild tas, vilket direkt påverkar skärpedjupet.

Skärpedjupet definieras som den mängd av bilden, från förgrund till bakgrund, som är i acceptabelt skarpt fokus. En mindre bländare kommer att ge dig ett större skärpedjup och en större öppning kommer att ge dig ett mer begränsat skärpedjup.

Denna egenskap kan användas med god effekt på många sätt. En större bländare gör att bakgrunden blir oskarp och därmed ger objekt i förgrunden bättre skärpa.

Bländaren kan jämföras med ögats pupil, hålet i objektivet kan göras stort, vilket är en stor bländare, eller litet, som är en liten bländare.

När du fotograferar små föremål, som kräver allt i fokus behövs långa slutartider med den minsta öppningen, vilket kommer att ge det största skärpedjupet. Exempel på detta kan vara produktfotografer där hela produkterna ska vara skarpa.

Exponering i digitalkamera

Det är viktigt att få exponeringen rätt, vilket innebär att få rätt mängd ljus som faller på sensorn på din digitalkamera.

En korrekt inställd exponering kommer att avspela så mycket av scenen som möjligt, det vill säga så mycket kontrast som möjligt inom scenen.

På denna webbplats kommer vi ge förenklade instruktioner om hur du justerar en kameras exponering manuellt eller använder de olika inställningarna i det automatiska läget effektivt.
Det finns många andra digitala fotograferingstekniker för att bemästra grunderna i hur man håller kameran på rätt sätt. Vikten av hur man komponerar en bild genom att välja den bästa synvinkel och beskärning för att få detalj på kanterna av bilden kommer vi gå in på mera framöver.

Digital fotograferingsteknik täcker ett brett spektrum av ämnen, med det övergripande målet att förbättra bildkvaliteten.

Facebook Comments